İLANLAR

Posted: 29 Şubat 2012 in Uncategorized
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 1. ARA SINAVI SORU DAĞILIMI
KONU                                                                                                                   SORU ADETİ
1. Eğitim ve program geliştirme ile ilgili temel kavramlar –   10 soru
2. Öğrenme ve Öğretim İlkeleri  –                                                             8 Soru
3. Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Modelleri-                                  8 Soru
4. Öğrenme Stratejileri –                                                                                4 Soru
                                                                                                                                          
TOPLAM                                                                                                                  30 Soru
AÇIKLAMA: Sorular çoktan seçmeli test şeklinde sorulacaktır. Başarılar